”En av Hannas utmärkande egenskaper är hennes förmåga att se såväl detaljer som den stora bilden. Hennes inspel har varit värdefullt för mig personligen och hjälpt vår organisation framåt.” 
Johan Jonason, VD GuidePal   

MIN BAKGRUND
Till yrket är jag utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet och har under åren haft olika operativa chefsbefattningar samt rollen som tillförordnad VD. Jag har arbetat i små entreprenörsföretag, mellanstora bolag och inom en global fransk koncern. Det innebär att jag har haft ansvar för såväl personal som resultat och utveckling av verksamhet på olika nivåer.

Min ledarstil kännetecknas av ett coachande förhållningssätt där utgångspunkten är att se till personens alla olika roller. Idag när vi är så uppkopplade går det privata och yrkesmässiga på många sätt ihop. Därför blir helheten allt viktigare för att människor ska hålla över tid.