”Hanna har förmågan att snabbt sätta sig in i olika situationer. Hennes energi och driv smittar av sig och jag kan varmt rekommendera hennes tjänster.” Nike Gårdinger,
Executive HR Advisor 

ENTREPRENÖRER, FÖRETAGARE, CHEFER, MEDARBETARE 
Vi lever i en tid där osäkerheten är stor och förändring är ett normaltillstånd. Vikten av ständig affärsutveckling har kanske aldrig varit större. Förmågan att kunna anpassa sig till rådande nuläge ställer höga krav på ledarskap i företag och organisationer. 

ALLT HÄNGER IHOP 
Viljan att utvecklas som person och ledare hänger tätt samman med utvecklingen av en organisation och dess kultur. Ett holistisk perspektiv är ofta det som ger en stabil och hållbar utveckling mot önskat resultat över tid. 

MOD, REFLEKTION OCH KREATIVITET  
Att tänka annorlunda kräver mod, kreativitet och inte minst reflektion. Hanna arbetar systematiskt och med olika tekniker tillsammans med sina klienter i syfte att driva den processen. I rollen som rådgivare agerar Hanna facilitator mot tydliga mål och konkret resultat inom förbättringsarbete, ledning och styrning. "Om du gör det du alltid har gjort, får du det du alltid har fått." Det finns alltid val att göra som lägger grunden för nya möjligheter framåt. 

Hanna Clerkestam
Rådgivare/Facilitator