”Hanna har förmågan att snabbt sätta sig in i olika situationer. Hennes energi och driv smittar av sig och jag kan varmt rekommendera hennes tjänster.” Nike Gårdinger,
Executive HR Advisor 

REFLEKTION GER UTVECKLING
Tiden för reflektion är idag en bristvara för många i ledande befattningar. Detta trots att vi vet att eftertanke är en viktig del i utvecklingen. Jag tar uppdrag som rådgivare åt chefer, ledare och egen företagare som vill ha ett externt bollplank.   

Min roll: Att vara katalysator,tillföra energi och erfarenhet.
Min spets: Inkludering, folk och flöde. 

MÅNGFALD BERIKAR
Jag vill bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Därför har jag utvecklat MagicNova - ett digitalt handledarverktyg för arbetsgivare som vill öka mångfalden och innovationskraften i företaget.  
Utvecklingen sker i samarbete med forskare på KIND, Karolinska Institutet och finansieras av Vinnova.  

MagicNova på 90 sekunder 

Do Good. Do Business.  Det är vägen till ett hållbart samhälle!

Hanna Clerkestam
Rådgivare och Innerprenör