MagicNovaNova
En teknisk plattform som skapar plats i arbetslivet för unga med begränsad arbetslivserfarenhet genom att förenkla handledningen för arbetsgivaren. 

SE POTENTIALEN
Jag är övertygad om att möjligheten till egen försörjning är en nyckel till frihet. Liksom att arbete är en viktig faktor för känslan av hög livskvalité. 

Dessvärre har vi idag en stor grupp unga som varken studerar eller arbetar (UVAS). En del av dem har funktionsvariation - eller "Super Skills" så som ADHD, Asperger eller Autism. 

MagicNova - Super Skills at Work
För att underlätta för arbetsgivare att långsiktigt inkludera unga personer med begränsad erfarenhet, utvecklar jag en teknisk plattform; MagicNova. Det är ett digitalt handledarstöd som både ser till arbetsgivarens behov och medarbetarens förutsättningar. Utvecklingen sker i samarbete med forskare på Karolinska Institutet (KI) och finansieras av Vinnova. 

Do Good. Do Business.  Det är vägen till ett hållbart samhälle!

Hanna Clerkestam
Innerpreneur
”Hanna har förmågan att snabbt sätta sig in i olika situationer. Hennes energi och driv smittar av sig och jag kan verkligen rekommendera hennes tjänster till dem som önskar någon att bolla sina utmaningar med.”  Nike Gårdinger, Executive HR Advisor